Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9Dalej RODO), STOLBAU EKO Spółka z o.o. informuje, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie klientów.

 

  1. Administratorem Danych jest STOLBAU EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sierpowej 6H, 70-016 Szczecin, NIP: 955-20-24-693, REGON: 812401360. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych w celu realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, pesel.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

– realizacja umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

– prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenie działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

  1. We wskazanych w punkcie 3 celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.
  2. Państwa danych nie powierzamy podmiotom zewnętrznym.
  3. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celach analitycznych i statystycznych.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych praw należy się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail administrator@stolbau-eko.pl.
  6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.